دسته: تئاتر بشرویه و سرایانRSS
“تعزیه جابر” روز اربعین حسینی(ع) برای ششمین سال متوالی در شهرستان سرایان به اجرا در آمد.
۲۱ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

“تعزیه جابر” روز اربعین حسینی(ع) برای ششمین سال متوالی در شهرستان سرایان به اجرا در آمد.

“تعزیه جابر” به مناسبت اقامه عزای اربعین سالار شهیدان ، توسط گروه نمایشی خدام الحسین (ع)در صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ساعت ۱۰صبح در مقابل صحن امامزاده سلطان ابوالقاسم (قاسم آباد )شهرستان سرایان برگزار شد.

“تعزیه جابر” روز اربعین حسینی(ع) برای ششمین سال متوالی در شهرستان سرایان به اجرا در خواهد آمد.
۱۵ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
مسئول گروه هنری کانون فرهنگی هنری خدام الحسین (ع) مسجد میرهاشم سرایان:

“تعزیه جابر” روز اربعین حسینی(ع) برای ششمین سال متوالی در شهرستان سرایان به اجرا در خواهد آمد.

"تعزیه جابر" برای ششمین سال متوالی در روز اربعین حسینی (ع) مقابل صحن امامزاده سلطان ابوالقاسم (قاسم آباد ) شهرستان سرایان ، برای عموم مردم به نمایش گذاشته می شود.